ROYAL CANIN HAIRBALL – TIÊU HÓA LÔNG CHO MÈO

80,000

ROYAL CANIN INTENSE HAIRBALL khuyến khích vận chuyển đường ruột và giúp tạo điều kiện cho việc loại bỏ lông mèo trong dạ dày.