DỊCH VỤ TẮM CHO CHÓ

100,000

Dưới 5kg : 100,000đ

Từ 6kg – 10kg : 150,000đ

Từ 11kg – 20kg : 200,000đ

Từ 21kg – 30kg :  250.000 – 3000,000đ (Riêng alaska,husky, sammoy, ngao, chow chow, golden cộng thêm 50k)

 

Danh mục: Từ khóa: