O2 CLEANER NƯỚC LAU SÀN KHỬ MÙI HÔI

260,000

O2 Cleaner Multi Purpose 500ml dung dịch sát trùng, khử mùi hôi chuồng trại. 

Không độc hại cho vật nuôi