NHỎ GÁY TRỊ VE RẬN CHÓ/MÈO

25,000

– Phòng và diệt dứt điểm bọ chét, ve trên chó mèo từ 8 tuần tuổi trở lên.

– Phòng và tiêu diệt trứng, nhộng và bọ chét trưởng thành, ngay cả bỏ chét gây viêm da dị ứng.

– Tiêu diệt tất cả loài bọ chét ( lây truyền bệnh Lyme).

– Phòng và kiểm soát tái nhiêm. – Tác động nhanh, kéo dài.

HÀNG NỘI ĐỊA TRUNG QUỐC

Danh mục: Từ khóa: