LỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG ( có lưới lót )

350,000

Mẫu lồng size 1001: 48x31x31 cm ( TỐI ĐA 5KG )
Mẫu lồng size 1002: 60x36x36 cm ( TỐI ĐA 7KG )
Mẫu lồng size 1003 : 67x47x47 cm ( TỐI ĐA15KG )
Mẫu lồng size 1004: 80x58x58 cm ( TỐI ĐA 25KG )
Mẫu lồng size 1005: 92x 62x 68 cm ( TỐI ĐA 40KG )