DẦU TẮM THẢO DƯỢC 3 TRONG 1 DERMALEEN (BAYER )

270,000

Dầu tắm thảo dược 3 trong 1

Thành phần

Trong 100 ml chứa:

  • 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol: 0,2 g
  • Dichlorobenzyl alcohol: 0,05 g
  • Dung dịch biosulphur: 1 g
  • Sedaplant Richter: 1 g