PHẤN TẮM KHÔ CHO CHÓ MÈO

120,000

PHẤN TẮM KHÔ CHO CHÓ MÈO HIỆU QUA CAO DO NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN.

KHỬ MÙI HÔI LÔNG. LƯU GIỮ HƯƠNG THƠM BABY TỪ PHẤN.

SẢN PHÂM DÀNH CHO CHÓ & MÈO.